Saturday, September 28, 2019

Nikah On Budget Series: THE WEDDING DAY


Receptions July, 20 2019
Akad July, 19 2019
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dia seperti apa yang selalu ku nantikan.
Aku inginkan.
Dia ooh melihatku apa adanya.
Seakan ku sempurna.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -